top of page
AdobeStock_359663468.jpeg

Ik wil huren

Woonmaatschappij Dender-Zuid verhuurt

sociale woningen aan personen met een beperkt inkomen. Wil je weten wat de voorwaarden zijn en hoe je moet inschrijven?

Bekijk hieronder alle informatie en het stappenplan.

Vanaf nu kan je zelf online inschrijven!

Wonen_CIR_instagramwall_beeld1.jpg

Wie zich wil inschrijven voor het huren van een sociale woning of appartement kan dit vanaf nu online doen via het Centraal InschrijvingsRegister (CIR).

JE VINDT HIER ALLE INFORMATIE

Wil je weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om betaalbaar te kunnen huren?  Je leest ze hieronder!

Het is de Vlaamse overheid die de voorwaarden en de toewijzingsregels bepaalt. Je kan alle informatie ook nalezen op de website van Wonen in Vlaanderen.

Stap 1 - Voorwaarden

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen voor je kan inschrijven. Check ze hieronder.

Check ook de plichten die een huurder moet respecteren:

 • Basiskennis van de Nederlandse taal. Dit geldt zowel voor nieuwe kandidaat-huurders als zittende huurders.

 • Ingeschreven zijn bij de VDAB (indien je werkloos bent). Dit geldt zowel voor nieuwe kandidaat-huurders als zittende huurders.

 • Voldoen aan de middelentoets. Dit geldt voor nieuwe (potentiële) kandidaat-huurders vanaf 1 januari 2024. Dus wie ingeschreven is als kandidaat-huurder en vanaf 2024 een toewijzing zou krijgen, moet voldoen aan de middelentoets.

Jij en je gezinsleden zijn ingeschreven in:

 • het bevolkingsregister of

 • het vreemdelingenregister of

 • op een referentieadres

Het is niet voldoende om ingeschreven te zijn in het wachtregister of om een verblijfsvergunning te hebben van minder dan 3 maanden.

Stap 2 - De nodige documenten

Wil je inschrijven voor een sociale woning? Dan moet je een aantal documenten hebben die bewijzen dat je aan de 4 voorwaarden voldoet. In veel gevallen kunnen wij die documenten elektronisch opvragen. In sommige gevallen moet je ons de documenten zelf bezorgen. 

Asset 7946b9bb.png

We kijken naar je inkomen op je meest recente aanslagbiljet van de belastingen. 
 

Je hebt werk 

We kijken naar je meest recente aanslagbiljet van de belastingen. Wij vragen dit zelf elektronisch op. 

Uitzonderingen:

 • Heb je geen volledig jaar gewerkt? Dan moet je naast je inkomstenattest ook een 'verklaring op eer geen inkomsten' indienen voor die maanden waarin je geen inkomen had. 

 • Werk je pas sinds dit jaar? Bezorg ons je loonfiche van de laatste 3 maanden. 

Je brengt deze documenten mee bij je inschrijving of mailt ze ons

Je hebt een vervangingsinkomen

Wij kijken naar de attesten die voor jou van toepassing zijn. Wij kunnen deze attesten zelf elektronisch opvragen:

 • Attest OCMW leefloon. 

 • Attest van uitkering bij ziekte.

 • Attest van invaliditeitsuitkering.

 • Attest van uitkering bij werkloosheid.

 • Pensioenfiche met het volledige bedrag voor 1 jaar.


Jij en je gezinsleden hebben geen inkomen

Je moet een ‘verklaring op eer geen inkomsten’ invullen.

Stap 3 - Waar wil je wonen

Vanaf 2024 kan je via het Centrale InschrijvingsRegister (afgekort: CIR) zelf online inschrijven.

In je online dossier duid je aan in welke gemeenten je wil wonen.

Je zal ook de keuze krijgen tussen een huis of een appartement. Hou er wel rekening mee dat er meer appartementen te huur zijn dan huizen.

Het aantal slaapkamers van je toekomstige thuis kan je niet helemaal vrij kiezen. Dat aantal hangt af van je gezinssamenstelling.

Weet ook dat in vele steden en gemeenten lokale binding van de huurder met de gemeente een belangrijke toewijzingsfactor is. Dat wil zeggen: ben je er geboren, heb je er lang gewoond, woon je er nog steeds,... die factoren kunnen er voor zorgen dat je voorrang krijgt op kandidaat-huurders die uit een andere regio komen.

Stap 4 - Inschrijven

Inschrijven kan via het Centrale InschrijvingsRegister (afgekort: CIR):

klik hier om zelf online inschrijven.

Wie zelf niet online kan inschrijven, kan dat op papier doen.  Je vult dan het inschrijvingsformulier in en geeft ons een volmacht om jouw dossier online in orde te brengen en te behandelen.

Maar het is ook mogelijk om een afspraak te maken zodat wij samen met jou de inschrijving in orde brengen.

 

 

VRAGEN OVER JE INSCHRIJVING? Contacteer ons of kom langs op één van onze zitdagen.

Hou altijd je rijksregisternummer, adres en telefoonnummer bij de hand. Zo kunnen we jou sneller helpen.

bottom of page