top of page
AdobeStock_593304591.jpeg

Jouw online inschrijvingsdossier

Wonen_CIR_instagramwall_beeld1.jpg

Nieuwe kandidaat-huurders

Wil je een sociale woning of appartement huren dan kan je online inschrijven via het

Centraal InschrijvingsRegister (CIR).

In het CIR kan je als kandidaat-huurder je inschrijvingsdossier volledig zelf opstarten en beheren.

Bestaande kandidaat-huurders

Was je al ingeschreven als kandidaat-huurder dan kan je vanaf nu via het CIR ook je dossier raadplegen en aanpassen. Check zeker de informatie en bevestig je inschrijving.

Het CIR is een online platform dat beheerd wordt door de Vlaamse overheid.

Asset 7046b9bb.png

WAT HEB JE NODIG OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT HET CENTRAAL INSCHRIJVINGSREGISTER (CIR)

  • een PC, laptop of smartphone met internet.

  • je elektronische identiteitskaart met pincode. OPGELET: ken je je pincode niet, ga dan naar je gemeentebestuur om een nieuwe code aan te vragen. Zonder deze code kan je geen toegang krijgen tot het register. Klik hier voor meer informatie.

  • een card reader voor je identiteitskaart,

of

  •  ITSME app op je smartphone.

phone-tablet-and-laptop.png
identiteitskaart
1458404801_vasco1.jpg
1200px-Itsme®_logo_0.jpg

VIDEO'S

Alle video's over hoe het CIR werkt, vind je via:

HULP NODIG?

Wat als...

  • je geen PC, laptop of smartphone hebt

  • je geen internet hebt

  • je niet goed kan werken met een PC, laptop of smartphone

Kom dan naar onze zitdagen of contacteer onze inschrijvingsdienst.

Ook bij het digipunt in je gemeente of bij een medewerker van de sociale dienst kan je hulp vragen.

Asset 8446b9bb.png

ACTUALISATIE VAN JE INSCHRIJVINGSDOSSIER

In 2024 worden alle bestaande kandidaten-dossiers nagekeken en geactualiseerd.

WAS JE AL INGESCHREVEN BEVESTIG DAN NU AL JOUW INSCHRIJVING ALS KANDIDAAT-HUURDER ONLINE!

Login op het CIR en bevestig dat je ingeschreven wil blijven. Kijk ook alle informatie in je dossier na.​ Was je vroeger ingeschreven bij verschillende organisaties? Dan is het nu eenvoudiger: je heb nog 1 kandidaat-dossier in het centraal inschrijvingsregister. Je oudste inschrijvingsdatum telt. ​

NA DE ZOMER ONTVANGEN DE KANDIDAAT-HUURDERS EEN ACTUALISATIEBRIEF. REAGEER DAAR ZEKER TIJDIG OP.

​Wie zijn dossier niet bevestigt en aanvult waar nodig, kan:

  • geschrapt worden als kandidaat-huurder

  •  zijn huurpremie verliezen of je wachttijd wordt naar 0 gezet. Het duurt dan terug minstens 4 jaar voor je huurpremie krijgt.

Wie geschrapt werd en toch een sociale woning wil huren moet opnieuw inschrijven. Hierdoor kom je onderaan de wachtlijst.

WAT MET MIJN PLAATS OP DE WACHTLIJST?

Bestaande kandidaat-huurders zullen hun plaats op de wachtlijst kunnen nakijken in hun online dossier.

Door het centraliseren van alle inschrijvingen in Vlaanderen bestaat de kans dat je plaats op de wachtlijst is gewijzigd. Wonen in Vlaanderen heeft ook een nieuw toewijzingsmodel bepaald waarin de lokale woonbinding behouden blijft. Ook de oudste datum van je inschrijving blijft behouden.

Wonen_CIR_Instagramwall_beeld2.jpg

Informatie voor professionele (welzijns)organisaties

De verandering naar een centraal, digitaal inschrijvingsregister verandert ook hoe professionele (welzijns-)organisaties kandidaten voor een sociale woning kunnen ondersteunen. Via de website van de Vlaamse overheid kunnen sociale actoren alle informatie terugvinden die nodig is. Ze zorgen de komende maanden regelmatig voor updates van deze pagina.

Hieronder kan je onze folder downloaden over het CIR en over de zitdagen die we organiseren.

bottom of page