top of page
AdobeStock_328283629.jpeg

Ik ben huurder

Asset 6546b9bb.png

Voor onze huurders hebben we op deze pagina heel wat praktische informatie verzameld.

Betaling van de huur

De huur aan Woonmaatschappij Dender-Zuid moet  gestort worden op het rekeningnummer:

BE45 7805 5014 3189

Vermeld hierbij de gestructureerde mededeling. Ken je dat niet, vermeld dan naam en adres.

Heb je vragen over je betaling, over je huurprijs neem dan contact op.

Telefonisch kan dat via één van onze kantoren.  Je vindt de contactgegevens onderaan.

AdobeStock_109416887.jpeg

Hou je gegevens up to date!

Het ligt voor de hand dat de juiste contact- en betalingsgegevens belangrijk zijn voor onze administratieve diensten. Het zorgt ervoor dat je belangrijke informatie en eventuele terugbetalingen tijdig en correct ontvangt. Hier zijn een paar eenvoudige tips!

 

CONTACTGEGEVENS


Heb je nieuw telefoonnummer (vast of mobiel) of emailadres; zorg er dan voor dat je die nieuwe gegevens doorgeeft aan je bank, verzekeringsmaatschappij,
werkgever en andere belangrijke instanties. En zeker ook aan de woonmaatschappij! Zo mis je geen belangrijke post of meldingen. Een emailadres zorgt er bovendien voor dat we jou sneller kunnen informeren.

BETALINGSGEGEVENS


Verander je van bank, van bankrekeningnummer dan is het van groot belang ook die informatie door te geven aan de woonmaatschappij en andere instanties.
Dit voorkomt problemen bij domiciliëring van de huur, bij terugstorting van huurlasten
of huurwaarborg .

GEZINSSAMENSTELLING


Als huurder bij de woonmaatschappij is de informatie over de samenstelling van je gezin belangrijk. De grootte van je woning
moet namelijk aangepast zijn aan
je gezin. Als er op dat vlak veranderingen zijn, zoals een geboorte, huwelijk, scheiding of overlijden, geef dit dan zeker door.

VERANDERING VAN INKOMSTEN


Wanneer het inkomen in je gezin plots daalt omwille van ziekte, invaliditeit, werkloosheid,... neem dan contact op met onze huuradministratie. Zij bekijken met jou wat er mogelijk is.

Door al deze gegevens up-to-date te houden, voorkom je problemen en zorg je ervoor dat je altijd bereikbaar bent
en betalingen goed verlopen. Het is een kleine moeite die veel gedoe kan besparen! Ben je huurder en wil je wijzigingen van
gegevens doorgeven dan kan je mailen naar huur@denderzuid.be

 

Rechten en plichten van de huurder en verhuurder

Huurder en verhuurder hebben bepaalde rechten en plichten die ze moeten respecteren.

Al deze informatie wordt toegelicht bij de ondertekening van het huurcontract maar we lichten ze graag nog even toe.

 

Basistaalvaardigheid Nederlands

Sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste. Na één jaar sociaal huren moet je verplicht een basisniveau Nederlands hebben. Een basisniveau Nederlands is het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Sinds 1 januari 2023 verandert dit naar het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. 

 

Heb je het verplichte basisniveau Nederlands nog niet? Dan kan je Nederlands leren. Op de website van het agentschap integratie en inburgering vind je de adressen en de openingsuren van organisaties die jou kunnen helpen. Zij informeren jou over Nederlands leren en helpen je om een school of cursus te vinden.

 

Heb je het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro.


Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt jouw dossier op.

 

Dit is geen reden om je huurovereenkomst op te zeggen.

 

Soms moet je dit basisniveau Nederlands niet behalen. Dit kan in de volgende situaties:

  • Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid

  • Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen

 

Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag je het basisniveau Nederlands later behalen. Dit kan in de volgende situaties:

  • Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door je beroep, medische of persoonlijke redenen.

  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.

Ingeschreven bij VDAB

 Vanaf 1 januari 2023 moet je je als sociale huurder inschrijven bij de VDAB wanneer je op dat ogenblik binnen de actieve bevolking valt en werkloos bent. Dit is een nieuwe huurdersverplichting. 

 

Dit geldt voor alle niet-werkende huurders tot de leeftijd van 64 jaar en is niet van toepassing op de bijwoners (bv. volwassen kinderen). 

 

Volgende personen worden tijdelijk of definitief beschouwd als een ‘niet-beroepsactieve burger met arbeidspotentieel’: 

De huurder die niet kan werken wegens arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap. 

De huurder die uitkeringsgerechtigd is en voor wie een uitzondering geldt. De minister bepaalt deze voorwaarden. 

 

Wij gaan dit na op moment van toewijzing en voeren daarna een driejaarlijkse controle uit op het naleven van deze huurdersverplichting.  

Voldoe je niet aan deze huurdersverplichting? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5.000 euro. Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je moet inschrijven bij de VDAB. De toezichthouder volgt jouw dossier op.

 

Dit is geen reden om je huurovereenkomst op te zeggen. 

Onderhoud en herstellingen

Huurders hebben soms vragen over de herstellingen en het onderhoud van de woning. Wie moet de schade aan mijn vloer herstellen? Wie moet mijn kapotte kraan herstellen? … Hert "ZieZo-boekje" opgemaakt door de Vlaamse Overheid maakt duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is. Je kan het online raadplegen

Ziezo_kaft_5mm_voordruk__Pagina_1.png

Iets niet duidelijk?
Contacteer ons!

Kantoor Aalst

Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst

053 77 15 18

Kantoor Denderleeuw

Steenweg 439,  9470 Denderleeuw

053 77 33 90

Kantoor Herzele

Lindestraat 51, 9550 Herzele

053 39 40 70

Kantoor Ninove

Acaciastraat 1, 9400 Ninove

054 31 86 66

Voor alle administratieve vragen over je huurdersdossier: huur@denderzuid.be

Voor begeleiding bij huurdersproblemen:

huurbegeleiding@denderzuid.be

bottom of page