top of page

UPDATE! Start online inschrijven uitgesteld. Centraal InschrijvingsRegister (CIR) pas actief vanaf maart 2024.

In tegenstelling tot eerdere berichten werden de woonmaatschappijen door het agentschap “Wonen in Vlaanderen” op de hoogte gebracht dat er een aanpassing is in de planning voor het uitrollen van het Centraal Inschrijvingsregister (CIR). De lancering van het platform wordt uitgesteld. De "freezeperiode" waarin we geen inschrijvingen kunnen registreren wordt verlengd.
14 januari 2024


De “freezeperiode” waarin wel inschrijvingen kunnen worden ingediend op papier maar we ze niet kunnen registreren, is nu verlengd tot en met 14 januari 2024. Tot die datum kunnen inschrijvingen op papier worden binnengebracht (of doorgemaild) maar kunnen we ze niet verwerken in onze oude software.


Vanaf 15 januari 2024 zullen wij, als woonmaatschappij, kunnen starten met het gebruiken van het nieuwe inschrijvingsplatform. D.w.z. inschrijvingen kunnen worden ingevoerd met, waar nodig, terugwerkende kracht. (Dus met als inschrijvingsdatum de datum waarop we de papieren inschrijving ontvingen.) Aanpassingen in bestaande inschrijvingsdossier zijn ook weer mogelijk, net als schrappingen. Echter, dit kan enkel door medewerkers van de woonmaatschappijen.


maart 2024


In maart zal het online platform CIR dan “live” gaan voor de burgers en zullen kandidaat-huurders zelf online hun dossier kunnen opstarten of hun bestaande dossier kunnen aanpassen.

In maart zal er gestart worden met de oproep naar de kandidaat-huurders die al geregistreerd werden om hun dossier te valideren, aan te passen waar nodig. Het is zeer belangrijk dat kandidaat-huurders tijdig reageren op de oproep die ze hierover per brief krijgen. Niet reageren kan leiden tot de schrapping van hun dossier.


Zitdagen


We starten zo snel mogelijk met zitdagen om kandidaat-huurders te begeleiden bij het opstarten of aanpassen van hun dossier.  De exacte startdatum wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

275 weergaven1 opmerking

1 Comment


Wil online inschrijven voor sociale woning en sta al op de wachtlijst maar lukt niet, wil graag mijn plaats wel behouden

Like
bottom of page