top of page

Zomerplanning zitdagen inschrijvingen!

Woonmaatschappij Dender-Zuid plant ook tijdens de zomer zitdagen om ondersteuning te bieden aan kandidaat-huurders bij hun inschrijving.

Dit zitdagen die we de voorbije maanden organiseerde waren een groot succes. Daarom lopen ook tijdens de zomermaanden onze zitdagen door.


Kandidaat-huurders die willen inschrijven voor een sociale woning kunnen via het Centraal Inschrijvingsregister (CIR) hun dossier zelf online opstarten of opvolgen, als ze al ingeschreven zijn. De informatie in de dossiers komt uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Maar omdat die informatie niet compleet is, is het belangrijk dat bestaande kandidaten hun dossier nakijken, aanvullen waar nodig en nadien bevestigen. Zo behouden ze hun inschrijving op de wachtlijst. De zitdagen ter ondersteuning van de kandidaten lopen dus in de zomer verder. En ook na de zomer zullen er worden ingepland.


Na de zomer start Woonmaatschappij Dender-Zuid bovendien met een actualisatieronde. Wie dan nog niet de nodige stappen ondernam, zal een brief ontvangen.


De zitdagen vinden opnieuw plaats zowel in de eigen kantoren in Aalst, Denderleeuw en Ninove, als op locatie in de andere gemeenten binnen het werkingsgebied. Kandidaten kunnen tijdens deze zitdagen, zonder afspraak, persoonlijke begeleiding en ondersteuning krijgen bij het nakijken en bevestigen van hun dossiers. Of bij de registratie van een nieuwe inschrijving.


Voor meer informatie over het online inschrijven, de zitdagen, exacte locaties en uren, kunnen kandidaten terecht op onze website: www.woonmaatschappijdenderzuid.be/zitdagen of contact opnemen via inschrijvingen@denderzuid.be

61 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page