top of page

Hulp nodig bij je online inschrijving voor een sociale woning? Kom naar onze zitdagen!

Sinds dit jaar kunnen kandidaat-huurders voor een sociale woning hun dossier online beheren via het Centraal Inschrijvingsregister (CIR) van de Vlaamse Overheid. Ook nieuwe inschrijvingen verlopen voortaan via dit online platform. Het CIR verzamelt alle gegevens van alle kandidaten in Vlaanderen. De informatie in de dossiers komt uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Maar omdat de KSZ niet persé over alle nodige informatie beschikt, is het belangrijk dat bestaande kandidaten hun dossier nakijken, aanvullen waar nodig en nadien bevestigen. Zo behouden ze hun inschrijving op de wachtlijst. Woonmaatschappij Dender-Zuid beseft dat het niet voor iedereen evident is om zijn dossier online te beheren. Daarom zullen er de komende maanden zitdagen worden georganiseerd ter ondersteuning van de kandidaten.
Binnen het werkingsgebied van Woonmaatschappij Dender-Zuid moeten meer dan 9000 bestaande kandidaat-huurders hun dossier nakijken, aanvullen waar nodig en opnieuw bevestigen. Bestaande kandidaten kunnen daar nu reeds werk van maken. Na de zomer start Woonmaatschappij Dender-Zuid met een actualisatieronde. Wie dan nog niet de nodige stappen ondernam, zal een brief ontvangen.

Om kandidaten te ondersteunen en te begeleiden, organiseert Woonmaatschappij Dender-Zuid sinds maandag 15 april zitdagen. Die zitdagen zijn er ook voor nieuwe kandidaat-huurders die hulp nodig hebben bij hun online inschrijving.

De zitdagen vinden plaats zowel in de eigen kantoren in Aalst, Denderleeuw en Ninove, als op locatie in de andere gemeenten binnen het werkingsgebied. Kandidaten kunnen tijdens deze zitdagen, zonder afspraak, persoonlijke begeleiding en ondersteuning krijgen bij het nakijken en bevestigen van hun dossiers. Of bij de registratie van een nieuwe inschrijving.

Voor meer informatie over het online inschrijven, de zitdagen, exacte locaties en uren, kunnen kandidaten terecht op onze website: www.woonmaatschappijdenderzuid.be/online-inschrijven of contact opnemen met onze kantoren.227 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page