top of page
AdobeStock_294092604.jpeg

Ik wil kopen

Asset 7146b9bb.png

Ook wie een eerder beperkt inkomen heeft, kan mogelijk toch in aanmerking komen voor de aankoop van een sociale woning!

Wil jij , alleen of met je gezin, graag een eigen woning kopen dan kan dat misschien wel als je voldoet aan de voorwaarden. 

Hieronder vind je al de nodige informatie over de voorwaarden en het verloop van je inschrijving. Je vindt er ook de nodige documenten terug om je te kunnen inschrijven op de wachtlijst voor sociale koopwoningen of -appartementen. Wil je weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om betaalbaar te kunnen huren?  Je leest ze hieronder!

Voorwaarden

Je inkomen

Het “inkomen” is de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;

 • het leefloon;

 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;

 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten die verworven zijn bij een Europese of internationale instelling.

ontvangen in het jaar waarop het laatste beschikbare aanslagbiljet (maximaal 3 jaar eerder) betrekking heeft.

Voor de bepaling van het hierboven vermelde gezamenlijk belastbaar inkomen wordt rekening gehouden met de reële eigen beroepsinkomsten.

Om in aanmerking te komen voor een Vlaamse woonlening mag je geïndexeerde inkomen dat wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van het onroerend goed:

Bereken je maximum geïndexeerd inkomen

Indien je geïndexeerde inkomen, zoals hierboven gedefinieerd, minder dan 10 795 euro bedraagt, kan je onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen.

Een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste.

Aan de hand van je inkomen, je gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement kan je vrijblijvend je rentevoet berekenen.

Eigendom

Uiterlijk bij de ondertekening van de kredietakte mag je:

 • geen woning, bouwgrond of kavel

  • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;

  • volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik hebben gegeven;

  • volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal hebben gegeven;

 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning, bouwgrond of kavel;

 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin je zakelijke rechten zoals hierboven vermeld, hebt ingebracht.

Bovenstaande is niet van toepassing onder meer indien je een bouwgrond, kavel of een andere woning gedeeltelijk in volle eigendom ten kosteloze titel hebt verworven of een sociale koopwoning aankoopt. In die gevallen moet je uiterlijk binnen het jaar na de akte voldoen aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Zoniet wordt het krediet voortgezet aan een verhoogde rentevoet.

Solvabiliteit

Je moet voldoende solvabel zijn om het krediet te kunnen afbetalen. Dit wil zeggen dat je maandelijkse inkomsten voldoende hoog moeten zijn om na het betalen van alle schulden te voldoen aan de normale gezinsbehoeften.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Wil je weten of jij in aanmerking komt? Contacteer ons dan. De Dienst kopen en lenen werkt enkel op afspraak.

Je kan ook telefonisch contact opnemen via 053 77 15 18 (elke werkdag tussen 8u en 12u)

bottom of page